Lög og reglugerðir

Lög

Lög um matvæli, 1995 nr. 93 28. júní

https://www.althingi.is/lagas/nuna/1995093.html


Lög um breytingu á ýmsum lögum um matvæli (einföldun regluverks og EES-reglur) nr. 144 22. desember 2019

https://www.althingi.is/altext/150/s/0800.html


Lög um lífræna landbúnaðarframleiðslu, 1994 nr. 162 31. desember

https://www.althingi.is/lagas/nuna/1994162.html


Lög um vernd afurðaheita, 2014 nr. 130 22. desember

https://www.althingi.is/lagas/144a/2014130.html?design=true


Reglugerðir

Reglugerð um lítil matvælafyrirtæki og hefðbundin matvæli nr. 856/2016

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/0856-2016


Reglugerð um framleiðslu og markaðssetningu aðila undir smáræðismörkum á matvælum og afhendingu frumframleiðenda á litlu magni matvæla beint til neytenda og staðbundinna smásölufyrirtækja nr. 580/2012 (Smáræðisreglugerðin svokallaða)

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/18265


Reglugerð um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda nr. 1294/2014

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/19539


Drög að reglugerð um vernd afurðaheita

https://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-media/media/Acrobat/Drog_REGLUGERD_afurdarheiti_Lokaskjal-fyrir-umsagnir.pdf


Reglugerð um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara nr. 477/2017

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/20578


Reglugerð um notkun þjóðfána Íslendinga við markaðssetningu á vöru og þjónustu

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/618-2017


Reglugerð um notkun Skráargatsins við markaðssetningu matvæla nr. 428/2015

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/19610


Annað

Yfirlit yfir lög og reglugerðir sem Matvælastofnun hefur eftirlit með

https://www.mast.is/is/matvaelafyrirtaeki/log-og-reglur


Leiðbeiningar MAST um framleiðslu og sölu búfjárafurða beint frá býli

https://www.mast.is/is/baendur/sertaek-framleidsla-eda-vara/beint-fra-byli


Almennt um góða starfshætti
- leiðbeiningar frá MAST sem allir sem meðhöndla matvæli ættu að tileinka sér

https://www.mast.is/is/matvaelafyrirtaeki/innra-eftirlit-fyrirtaekja/ymsar-leidbeiningar


Frétt frá MAST
- sala beint frá býli er starfsleyfisskyld

https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/sala-beint-fra-byli-er-starfsleyfisskyld


Frétt frá MAST
- Leiðbeiningar frá MAST um notkun aukefna

https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/leibeiningar-um-notkun-aukefna


Frétt frá MAST
- endurbættar leiðbeiningar um geymsluþolsmerkingar

https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/endurbaettar-leibeiningar-um-geymsluolsmerkingar